Powiat Krośnieński wraz z gminami  Gać, Jawornik Polski, Orły, Stubno oraz firmą Certes sp. z o.o. realizuje projekt "Liderzy e-rozwoju Podkarpacia" - współfinansowany przez Unię Europejska, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach wymienionego projektu, wszystkie tworzące partnerstwo jednostki administracyjne zostaną przystosowane do elektronicznej obsługi mieszkańców za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Podczas zorganizowanych przez Urzędy Gmin oraz Starostwo Powiatowe w Krośnie spotkań informacyjno-promocyjnych pracownicy urzędów będą oferować pomoc przy założeniu konta na platformie e-PUAP. W mobilnym punkcie potwierdzania Profili Zaufanych każdy z mieszkańców uzyska niezbędne informacje oraz będzie mógł potwierdzić swój Profil Zaufany, który umożliwia realizację niektórych spraw w urzędach administracji publicznej za pośrednictwem Internetu. 

 


ePUAP logo

WIZYTA W URZĘDZIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU ! 
Dzięki platformie e-PUAP można korzystać z usług administracji publicznej
z dowolnego miejsca i o dowolnej godzinie – bez wychodzenia z domu. Niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu oraz potwierdzony Profil Zaufany.

 

Co to jest Profil Zaufany?

pz malyBezpłatny Profil Zaufany zastępuje odręczny podpis i jest odpowiednikiem płatnego, bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Profil Zaufany jest przypisany do konkretnej osoby, a każdy podpisany Profilem Zaufanym dokument, wymaga podania jednorazowego hasła dzięki czemu jest to operacja bezpieczna. Przesłanie dokumentu podpisanego Profilem Zaufanym jest równoznaczne z osobistym złożeniem dokumentu podpisanego odręcznie w Urzędzie Gminy lub Starostwie Powiatowym w Krośnie.

 

Jakie są korzyści z posiadania Profilu Zaufanego?

 • Profil Zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzystania z dodatkowych urządzeń.

 • Profil Zaufany jest bezpłatny.

 • Profil Zaufany pozwala zrealizować wiele spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu.

 • Profil Zaufany umożliwia składanie oświadczeń woli.

 • Profil Zaufany jest ważny przez trzy lata, od momentu jego potwierdzenia.

 

Do jakich instytucji mogę wysyłać pisma za pośrednictwem internetu i Profilu Zaufanego?tablice

 • Urząd Gminy

 • Urząd Miasta

 • Starostwo Powiatowe

 • Urząd Skarbowy

 • ZUS

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 • Uczelnie Wyższe

 

 

Jakie sprawy można zrealizować za pośrednictwem profilu zaufanego ?

 • rejestracja firmy i wszelkie zmiany we wpisie do CEIDG

 • kontrola stanu ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanych przez pracodawcę składek

 • pisma, deklaracje podatkowe kierowane do Urzędu Skarbowego

 • skargi, wnioski, pisma ogólne do Urzędu

 • duplikaty świadectw i certyfikatów

 • dopisanie do spisu wyborców

 • pełna lista usług dostępna na stronie http://epuap.gov.pl kolejne urzędy stale poszerzają zakres dostępnych usług.

 

Jak zrealizować usługę podpisana Profilem Zaufanym?

Pobierz instrukcję obsługi Profilu Zaufanego krok po kroku.